ЕВРО СЕРТИФИКЕЙШЪНС
  • Контакти (Станислав Маринов)
  • +359 024441033
  • Aдрес
  • гр. София 1113, ж.к. "Гео Милев", ул. "Коста Лулчев"

Oрган за
сертификация

ЕВРО СЕРТИФИКЕЙШЪНС e орган за сертификация на система за управление съгласно ISO/IEC 17021, съответните ръководства на IAF и EA.
Вижте всички услуги